kvalita

Zabezpečenie kvality


Na zabezpečenie kvality sme zaviedli nasledujúce postupy a kontrolné opatrenia
1. Máme postupy pre identifikáciu šarží a sledovanie všetkých surovín, obalov a hotových výrobkov.
2. Máme postupy na identifikáciu, oddelenie a likvidáciu všetkých nepotvrdzujúcich materiálov na balenie surovín a hotových výrobkov.
3. Máme programy týkajúce sa skladovania a dodávania produktov a prepravy.
4. Máme postupy, ktoré zabezpečia, že procesné stupne sú kontrolované a sú v súlade s požiadavkami produktu.
5. Máme zavedený program na zvyšovanie povedomia o kvalite.
6. Máme zavedený program na kontrolu škodcov.
7. Máme sanitačný program, čistiaci postup a prax.
8. Máme zavedený postup stiahnutia produktu.